صنایع غذائی - مونو پمپ بهلول | منوپمپ | Bohlul Mono Pump

صنایع غذائی

در صنایع غذائی در بخش های گوناگون فرآیند ممکن است از مونو پمپ استفاده شود. رایج ترین این فرآیندها در کارخانجات رب گوجه فرنگی، صنایع لبنی، چیپس و پفک و .... می باشد. در ادامه تصاویر گوناگونی از محل های استقرار مونو پمپ در این گونه صنایع ارائه می شود.نظرات شما به ما کمک خواهد کرد تا نواقص خود را رفع کنیم. نظرات و پیشنهادات مفید و مؤثر مورد تقدیر قرار گرفته و هدیه ناقابلی از طرف مدیریت برای آن در نظر گرفته خواهد شد. لطفاً هر گونه مطلب مورد نظر خود را در فرم زیر وارد و برای ما ارسال نمائید.