صنایع نفت و گاز - مونو پمپ بهلول | منوپمپ | Bohlul Mono Pump

صنایع نفت و گاز

در صنایع نفت و گاز و پالایشگاه ها در بخش های گوناگون فرآیند ممکن است از مونو پمپ استفاده شود. در ادامه تصاویر گوناگونی از محل های استقرار مونو پمپ در این گونه صنایع ارائه می شود.

مونو پمپ بهلول که در پالایشگاه اصفهان نصب شده است:


نظرات شما به ما کمک خواهد کرد تا نواقص خود را رفع کنیم. نظرات و پیشنهادات مفید و مؤثر مورد تقدیر قرار گرفته و هدیه ناقابلی از طرف مدیریت برای آن در نظر گرفته خواهد شد. لطفاً هر گونه مطلب مورد نظر خود را در فرم زیر وارد و برای ما ارسال نمائید.