حضور نمایشگاهی - مونو پمپ بهلول | منوپمپ | Bohlul Mono Pump

حضور نمایشگاهی

برنامه های آتی جهت حضور این شرکت در نمایشگاه های داخلی و یا خارجی به شرح زیر است:

1- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد.
ماشین آلات، نهاده ها، سیستم های آبیاری و مکانیزاسیون.
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد.
تاریخ: 03 تا 06 بهمن 1397
اطلاعات تکمیلی

2- هیجدهمین نمایشگاه رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیتی و آبکاری.
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران.
تاریخ: 03 تا 06 بهمن 1397
اطلاعات تکمیلی

شرکت مونو پمپ بهلول طی دوره فعالیت خود در دهها نمایشگاه داخلی و خارجی حضور داشته است.

نظرات شما به ما کمک خواهد کرد تا نواقص خود را رفع کنیم. نظرات و پیشنهادات مفید و مؤثر مورد تقدیر قرار گرفته و هدیه ناقابلی از طرف مدیریت برای آن در نظر گرفته خواهد شد. لطفاً هر گونه مطلب مورد نظر خود را در فرم زیر وارد و برای ما ارسال نمائید.