فروش روتور و استاتور در تبریز

28/07/2020

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ ها برای انتقال مواد  با اندازه دقیق در ظرفیت های بسیار کم تا زیاد  قابل استفاده می باشند. و همچنین مناسب پمپاژ با نوسانات […]