پمپ غلیظ پاش

28/07/2020

مونوپمپ بشکه

پمپ بشکه ای – پمپ تخلیه بشکه پمپ بشکه یا درام پمپ، از خانواده پمپ های سانتریفیوژ بوده که به راحتی قابل حمل و نقل می […]