پمپ مواد غلیظ

28/07/2020

مونوپمپ مواد جامد

مونوپمپ مواد جامد مونو پمپ مواد جامد دارای مخزنی در قسمت ورودی مواد بوده و بر روی شافت انتقال قدرت آن یک هلیس جلو برنده نصب […]